W ASP.NET, jak mogę wymusić format dat w liście DropDownList na „DD / MM / RRRR”?

Muszę zbudować listę DropDownList z datami ostatnich 7 dni. Chciałbym, aby DropDownList wyświetlał datę jako „DD / MM / RRRR”. Stworzyłem więc listę dat:

DateTime date = DateTime.Now;
List<DateTime> dates = new List<DateTime>();

for (int i = 0; i < HISTORY_LENGTH; i++)
{
    dates.Add(date.AddDays(-i));
}

DropDownList.DataSource = dates;
DropDownList.DataBind();

Dodaję moje daty jako DateTime, a nie jako ciągi. Myślę, że jest to metoda ToString () mojego obiektu DateTime, która jest wywoływana do tworzenia tekstu widocznego w mojej liście DropDownList. Domyślnie jest to data i godzina. Wynik to:

[0]: {16/07/2008 11:08:27}

[1]: {15/07/2008 11:08:27}

[2]: {14/07/2008 11:08:27}

[3]: {13/07/2008 11:08:27}

[4]: {12/07/2008 11:08:27}

[5]: {11/07/2008 11:08:27}

[6]: {10/07/2008 11:08:27}

Jak wymusić formatowanie na „DD / MM / RRRR”?

questionAnswers(7)

yourAnswerToTheQuestion