Jak kodować wideo H.264 przy użyciu interfejsu API FFmpeg C, a następnie otworzyć wyjście za pomocą odtwarzacza multimedialnego?

Próbuję kodować wideo H.264 za pomocą interfejsu API FFMPEG C. Z powodzeniem skompilowałem i wykonałemprzykład dekodowania / kodowania dostarczone przez FFMPEG.

Problem, z którym mam do czynienia, polega na tym, że plik .mpg (zakodowany z AV_CODEC_ID_MPEG1VIDEO) przykład tworzy prace. Windows tworzy miniaturę i wszystko. Z drugiej strony plik .h264 (kodowany z AV_CODEC_ID_H264) nie. Kiedy próbuję odtworzyć plik w VLC, przycisk odtwarzania / pauzy po prostu miga, brak miniatur w oknach, nic.

Podczas kodowania libx264 zgłasza następujące informacje:

[libx264 @ 004b81a0] using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 SSE4.2 AVX
[libx264 @ 004b81a0] profile High, level 1.3
[libx264 @ 004b81a0] frame I:3   Avg QP:26.79 size: 2116
[libx264 @ 004b81a0] frame P:12  Avg QP:26.60 size:  789
[libx264 @ 004b81a0] frame B:10  Avg QP:31.39 size:  499
[libx264 @ 004b81a0] consecutive B-frames: 20.0% 80.0%
[libx264 @ 004b81a0] mb I I16..4: 78.3% 11.6% 10.1%
[libx264 @ 004b81a0] mb P I16..4: 77.4% 0.6% 0.1% P16..4: 20.3% 0.7% 0.9% 0.0% 0.0%  skip: 0.0%
[libx264 @ 004b81a0] mb B I16..4: 0.0% 0.0% 0.0% B16..8: 9.4% 0.2% 0.0% direct:11.0% skip:79.4% L0:25.4% L1:35.4% BI:39.2%
[libx264 @ 004b81a0] final ratefactor: 17.03
[libx264 @ 004b81a0] 8x8 transform intra:3.4% inter:31.3%
[libx264 @ 004b81a0] direct mvs spatial:0.0% temporal:100.0%
[libx264 @ 004b81a0] coded y,uvDC,uvAC intra: 4.4% 35.8% 1.6% inter: 1.3% 34.5% 9.5%
[libx264 @ 004b81a0] i16 v,h,dc,p: 0% 0% 0% 100%
[libx264 @ 004b81a0] i8 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 7% 20% 17% 49% 0% 0% 0% 1% 6%
[libx264 @ 004b81a0] i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 14% 7% 18% 45% 2% 7% 2% 3% 2%
[libx264 @ 004b81a0] i8c dc,h,v,p: 2% 6% 4% 88%
[libx264 @ 004b81a0] Weighted P-Frames: Y:0.0% UV:0.0%
[libx264 @ 004b81a0] ref P L0: 95.6% 1.6% 2.2% 0.5% 0.2%
[libx264 @ 004b81a0] ref B L0: 67.5% 28.5% 3.2% 0.8%
[libx264 @ 004b81a0] kb/s:166.45

Zwraca „ffprobe.exe test.h264 -show_streams”

[STREAM]
index=0
codec_name=h264
codec_long_name=H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
profile=High
codec_type=video
codec_time_base=1/50
codec_tag_string=[0][0][0][0]
codec_tag=0x0000
width=352
height=288
has_b_frames=1
sample_aspect_ratio=0:1
display_aspect_ratio=0:1
pix_fmt=yuv420p
level=13
timecode=N/A
id=N/A
r_frame_rate=50/2
avg_frame_rate=25/1
time_base=1/1200000
start_pts=N/A
start_time=N/A
duration_ts=N/A
duration=N/A
bit_rate=N/A
nb_frames=N/A
nb_read_frames=N/A
nb_read_packets=N/A
DISPOSITION:default=0
DISPOSITION:dub=0
DISPOSITION:original=0
DISPOSITION:comment=0
DISPOSITION:lyrics=0
DISPOSITION:karaoke=0
DISPOSITION:forced=0
DISPOSITION:hearing_impaired=0
DISPOSITION:visual_impaired=0
DISPOSITION:clean_effects=0
DISPOSITION:attached_pic=0
[/STREAM]

Tam możesz zobaczyć:

start_time=N/A
duration_ts=N/A
duration=N/A

Próbowałem niezliczonych zmian w AVCodecContext i wielu opcji parametrów funkcji av_opt_set. Wciąż nie ma szczęścia, aby uzyskać działające wideo H.264. Próbowałem nawet różnych wersji FFmpeg. Brak szczęścia.

Używam kompilacji „FFmpeg git-0fb64da 32-bit Dev” z Zeranoe i MinGw 4.7.2

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion