Żądania Pythona - dane POST z pliku

Użyłem curl do wysyłania żądań POST z danymi z plików.

Usiłuję osiągnąć to samo za pomocą modułu python żądania. Oto mój skrypt Pythona

import requests
payload=open('data','rb').read()
r = requests.post('https://IP_ADDRESS/rest/rest/2', auth=('userid', 'password'), data=payload , verify=False)
print r.text

Plik danych wygląda jak poniżej

'ID' : 'ISM03'

Ale mój skrypt nie wysyła danych z pliku. Czy coś mi umyka.

W Curl miałem kiedyś takie polecenie jak poniżej

Curl --data @filename -ik -X POST 'https://IP_ADDRESS/rest/rest/2' 

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion