Integracja iCanHaz i Marionette

Jestem wielkim fanem ICanHaz i staram się bezpośrednio zintegrować go z nową aplikacją Marionette, którą buduję. Jednak odejścieten post, Napisałem to, które sięga do metody renderowania i zmienia ją w Marionette:

// Set up Initalizer
  APP.addInitializer(function() {

    //Reach into Marionette and switch out templating system to ICH
    Backbone.Marionette.Renderer.render = function(template, data){
      return ich[template](data);
    }

    //Create Router
    new APP.Routers.GlobalRouter();

    //Start Backbone History
    Backbone.history.start();

  });

Jeśli przejdę przez tę funkcję, wszystkie dane będą działać poprawnie. Jednak po uruchomieniu i próbie użycia go do układów i widoków elementów nic nie jest dołączane ani wstawiane. To z mojego GlobalRoutera:

 //Grab the main Layout
    var layout = new APP.Views.LayoutView();

    //Render that layout
    layout.render();


    //Make the model
    var userModel = new APP.Models.UserModel({
     "user_name" : "[email protected]",
     "tenant" : "Ginger Ale is Great"
    });

    //Make the Header Region
    var headerRegion = new APP.Views.HeaderView({model: userModel});
    layout.header.show(headerRegion);

To wszystko dzieje się w metodzie, która jest wywoływana po trafieniu indeksu. Nie ma błędów JS, więc nie mam nic do roboty. Jednak w funkcji renderowania dołączam dane do ciała, dodam (jednak zrujnuje to mój układ i strukturę regionu).

Przechowuję moje szablony w index.html.

Czy ktoś może w tym pomóc?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion