Cena niestandardowa WooCommerce za pomocą funkcji get_price ()

Obecnie bawię się z wykorzystaniem wielu cen / walut w zależności od lokalizacji użytkownika. Przechodzę przez cały proces zamawiania i prawie tam jestem.

Używamget_price() funkcja do zaczepieniawoocommerce_get_price (położony wclass-wc-product.php, wiersz 822), a następnie znajdź niestandardowe kwoty pól, które ustawiłem (gb_price, us_price itp.) z produktu.

Wszystko działa dobrze w sklepie, widok pojedynczego produktu, koszyk, zamówienie, ale przy składaniu zamówienia wszystko to powraca do domyślnego kosztu podstawowego i waluty. Zauważyłem, że to się nie powiedzie tylko wtedy, gdy zaczepiasz się przez funkcje. Jeśli poprawię samą funkcję bezpośrednio w pliku klasy, wszystko działa idealnie.

Naprawdę nie chcę odrywać się od rdzenia WC, więc czy ktoś może spojrzeć i powiedzieć, dlaczego się nie powiedzie? Oto mój kod ...

klasa-wc-product.php

function get_price() { 
  return apply_filters( 'woocommerce_get_price', $this->price, $this );
}

functions.php

add_filter('woocommerce_get_price', 'return_custom_price', $product, 2); 
function return_custom_price($price, $product) {  
  global $post, $woocommerce;
  // Grab the product id
  $post_id = $product->id; 
  // Get user's ip location and correspond it to the custom field key
  $user_country = $_SESSION['user_location'];
  $get_user_currency = strtolower($user_country.'_price');
  // If the IP detection is enabled look for the correct price
  if($get_user_currency!=''){
    $new_price = get_post_meta($post_id, $get_user_currency, true);
    if($new_price==''){
      $new_price = $price;
    }
  }
  return $new_price;
}  

Więc to działa wszędzie oprócz potwierdzenia zamówienia. Jeśli po prostu przeniosę funkcję z functions.php do samej klasy w get_price (), działa ona idealnie.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion