Jak wygasać sesję Django w 5 minut?

Używam tego do logowania użytkownika w:

def login_backend(request):
  if request.method == 'POST':
    username = request.POST['username']
    password = request.POST['password']
    user = authenticate(username=username, password=password)
    if user is not None:
      login(request, user)
      request.session.set_expiry(300)
      return HttpResponseRedirect('/overview/')
    else:
      return HttpResponseRedirect('/login_backend/')
  else:
    return render_to_response('login_backend.html', context_instance=RequestContext(request))

Chcę, aby sesja wygasła po 5 minutach, więc dodałemrequest.session.set_expiry(300) w widoku powyżej. Ale sesja nigdy nie wygasa. Co ja robię źle?

questionAnswers(7)

yourAnswerToTheQuestion