Renderowanie JSON w kontrolerze

Czytałem książkę i rozdział o kontrolerach, kiedy mówi o renderowaniu rzeczy, dla JSON ma taki przykład, ale nie zawiera szczegółów, więc nie mogłem zrozumieć większego obrazu, który pasuje do tego przykładu:

render :json => @projects, :include => tasks

A także przykład z JSONP używający go z funkcjami wywołania zwrotnego:

render :json => @record, :callback => 'updateRecordDisplay'

Czy ktoś może to wyjaśnić?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion