Dlaczego Java jest bezpieczna w porównaniu z innymi językami programowania? [Zamknięte]

Mówi o tym dostawca i społeczność Java„Java jest bezpieczniejsza niż inne języki”. Ale chcę wiedzieć jak?

Jeśli spojrzymy na programowanie w Javie i .Net, wyglądają one podobnie.

Kroki związane z programowaniem .net Kliknij, aby dowiedzieć się więcej

Napisz program .net.Kompilowanie kodu do MSIL (Kompilacja tłumaczy kod źródłowy na język pośredni Microsoft (MSIL) i generuje wymagane metadane).Kompilowanie MSIL do kodu natywnego (W czasie wykonywania kompilator just-in-time (JIT) tłumaczy MSIL na kod natywny. Podczas tej kompilacji kod musi przejść proces weryfikacji, który bada MSIL i metadane, aby dowiedzieć się, czy można określić, że kod jest typu bezpieczny).Uruchomiony kod(Środowisko wykonawcze wspólnego języka zapewnia infrastrukturę umożliwiającą wykonanie i usługi, które mogą być używane podczas wykonywania).

Kroki związane z programowaniem w Javie Kliknij, aby dowiedzieć się więcej

Napisz program JavaKompilowanie programu Java (Kompilator Java konwertuje kod źródłowy Java na plik .class, który jest kodem bajtowym)Ładowanie programu do pamięci przez JVM(JVM ładuje plik .class do pamięci, wykonuje weryfikację kodu bajtowego i konwertuje plik .clsss w języku maszynowym)Wykonanie programu Java (Niezależnie od tego, jakie działania napisaliśmy w naszym programie Java, JVM wykonuje je przez interpretację kodu bajtowego. Jeśli mówimy o starych JVM, były one powolne, wykonywane i interpretowane po jednym kodie bajtowym naraz. kompilacja w czasie).

Jeśli spojrzymy na kroki w obu językach, są one prawie takie same„Dlaczego Java jest bezpieczniejsza w porównaniu z innymi językami?”

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion