Zapewnienie porządku listy delegatów multiemisji w C #?

Po przeczytaniu rozumiem, że kolejność wywoływania programów obsługi jest taka sama jak w przypadku subskrypcji, ale nie jest gwarantowana.

Więc powiedzmy, że mam:

public event MYDEl ev;

a subskrybenci:

ev+=GetPaper;
ev+=Print;
ev+=EjectPaper;

Jaki jest mechanizm najlepszych praktyk zachowania + zapewnienia kolejności listy wykonawczej?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion