Jak wymusić odświeżenie zawartości DataGridView?

Chcę utworzyć posortowane dane wejściowe datagridview. Poniższy fragment kodu nie całkiem go wycina; nawet jeśli umieściłem grd.Refresh, datagridview nie pokazuje swoich zaktualizowanych wartości. Jeśli naciśniesz strzałkę w dół i wrócę ponownie, siatka jest odświeżająca. Czy jest jakiś inny sposób, w jaki mogę wymusić odświeżenie zawartości datagridview?

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace TestSortedInput
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    DataTable _dt = new DataTable();

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      grd.AllowUserToAddRows = false;

      _dt.Columns.Add("sort", typeof(int));
      _dt.Columns.Add("product", typeof(string));

      _dt.DefaultView.Sort = "sort";

      grd.DataSource = _dt;
    }

    private void dataGridView1_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if (e.KeyCode == Keys.Insert)
      {        
        if (e.Modifiers == 0)
        {
          var r = _dt.NewRow();
          r["sort"] = _dt.DefaultView.Count + 1;
          r["product"] = "";

          _dt.Rows.Add(r);
        }
        else if (e.Alt)
        {
          var drv = this.BindingContext[_dt].Current as DataRowView;

          int sort = (int)drv["sort"];

          for (int i = _dt.DefaultView.Count - 1; i >= (int)drv["sort"] - 1; --i)
          {            
            _dt.DefaultView[i]["sort"] = (int) _dt.DefaultView[i]["sort"] + 1;            
          }

          var r = _dt.NewRow();
          r["sort"] = sort;

          _dt.Rows.Add(r);

          grd.Refresh();
        }
      }
    }//void
  }
}

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion