HtmlGenericControl („br”) renderujący dwa razy

Dodaję trochę treści do danej strony internetowej z kodu z tyłu. Kiedy chcę dodać przerwę po jakimś tekście, staram się to zrobić w ten sposób:

pDoc.Controls.Add(New Label With {.Text = "whatever"})
pDoc.Controls.Add(New HtmlGenericControl("br"))

, gdzie pDoc jestPanel w którym dodaję treść. Ale dodaje dwabr tagi do ostatecznego HTML.

W ten sposób uniknąłem tego zachowania:

pDoc.Controls.Add(New Label With {.Text = "whatever" & "<br />"})

W każdym razie jestem taki ciekawy i chcę wiedzieć dlaczego

pDoc.Controls.Add(New HtmlGenericControl("br"))

działa w ten sposób. Myślę też, że moje podejście nie jest zbyt fantazyjne.

Pozdrowienia,

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion