Błąd autoryzacji Redis z Node.js i socket.io

Mogę połączyć moją aplikację Node z Redisem bez hasła, ale kiedy dodam hasło, nic nie robię dobrze.

Oto mój kod już terazprzykład:

var redis = require('redis')
 , sio = require('socket.io')
 , RedisStore = sio.RedisStore
 , io = sio.listen();

var port = 6379
 , hostname = 'localhost'
 , password = 'password';

var redisClient = redis.createClient(port, hostname);
redisClient.auth(password, function (err) { if (err) throw err; });

var redisSubscriber = redis.createClient(port, hostname);
redisSubscriber.auth(password, function (err) { if (err) throw err; });

io.set('store', new RedisStore({ redisPub: redisClient, redisSub: redisSubscriber, redisClient: redisClient }));

Po uruchomieniu aplikacji otrzymuję ten ślad stosu:

/home/eric/christmas/sockets/node_modules/socket.io/node_modules/redis/index.js:506
        throw callback_err;
           ^
Error: Ready check failed: ERR operation not permitted
  at RedisClient.on_info_cmd (/home/eric/christmas/sockets/node_modules/socket.io/node_modules/redis/index.js:319:35)
  at Command.RedisClient.ready_check.send_anyway [as callback] (/home/eric/christmas/sockets/node_modules/socket.io/node_modules/redis/index.js:367:14)
  at RedisClient.return_error (/home/eric/christmas/sockets/node_modules/socket.io/node_modules/redis/index.js:502:25)
  at RedisReplyParser.RedisClient.init_parser (/home/eric/christmas/sockets/node_modules/socket.io/node_modules/redis/index.js:262:14)
  at RedisReplyParser.EventEmitter.emit (events.js:93:17)
  at RedisReplyParser.send_error (/home/eric/christmas/sockets/node_modules/socket.io/node_modules/redis/lib/parser/javascript.js:266:14)
  at RedisReplyParser.execute (/home/eric/christmas/sockets/node_modules/socket.io/node_modules/redis/lib/parser/javascript.js:125:22)
  at RedisClient.on_data (/home/eric/christmas/sockets/node_modules/socket.io/node_modules/redis/index.js:478:27)
  at Socket.<anonymous> (/home/eric/christmas/sockets/node_modules/socket.io/node_modules/redis/index.js:79:14)
  at Socket.EventEmitter.emit (events.js:93:17)

Linia generująca to jest ostatnia - jeśli skomentuję próbę ustawienia RedisStore, nie dostanę żadnych błędów.

Jestem pewien, że hasło jest poprawne (mogę je zweryfikować w redis-cli, a jeśli zmienię hasło, żeby się myliło, mogę sprawdzić, czy wywołania auth nie działają). Ten kod działa również, jeśli usunę hasło i skomentuję dwa wiersze autoryzacji.

Wszystkie działające przykłady na blogach i dokumentach i tym podobne pokazują, że to powinno działać, a ja nie wiem, dlaczego nie. Nie wiem, na którą część stosu patrzeć.

Oto jak wygląda monitor redis-cli po uruchomieniu powyższego kodu:

1353227107.912512 [0 127.0.0.1:56759] "auth" "password"
1353227107.912719 [0 127.0.0.1:56758] "auth" "password"
1353227107.913470 [0 127.0.0.1:56759] "info"
1353227107.913639 [0 127.0.0.1:56758] "info"

A oto co pokazuje monitor redis-cli, jeśli wyłączę hasło, skomentuję powyższe wiersze autoryzacji i pomyślnie uruchomię aplikację:

1353227252.401667 [0 127.0.0.1:56771] "info"
1353227252.402020 [0 127.0.0.1:56770] "info"
1353227252.402131 [0 127.0.0.1:56769] "info"
1353227252.402423 [0 127.0.0.1:56768] "info"
1353227252.402611 [0 127.0.0.1:56767] "info"
1353227252.406254 [0 127.0.0.1:56770] "subscribe" "handshake"
1353227252.406287 [0 127.0.0.1:56770] "subscribe" "connect"
1353227252.406314 [0 127.0.0.1:56770] "subscribe" "open"
1353227252.406321 [0 127.0.0.1:56770] "subscribe" "join"
1353227252.406326 [0 127.0.0.1:56770] "subscribe" "leave"
1353227252.406337 [0 127.0.0.1:56770] "subscribe" "close"
1353227252.406354 [0 127.0.0.1:56770] "subscribe" "dispatch"
1353227252.406372 [0 127.0.0.1:56770] "subscribe" "disconnect"

Udane połączenie (bez hasła) tworzy 5 komend „info”, a moje nieudane (hasło) polecenie 2 - a następnie umiera w wywołaniu metody „on_info_cmd”.

Czy ktoś może to zrozumieć? Dziękujemy za pomoc, jaką możesz udzielić.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion