scal / połącz dwie tabele szybką linuxową linię poleceń

Powiedzmy, że mam dwa stosunkowo duże pliki rozdzielane tabulatorami file1.txt, file2.txt.

file1.txt
id\tcity\tcar\ttype\tmodel

file2.txt 
id\tname\trating

Załóżmy, że plik1.txt ma 2000 unikalnych identyfikatorów, a zatem 2000 unikalnych wierszy, a file2.txt ma tylko 1000 unikalnych wierszy, a zatem 1000 unikalnych identyfikatorów. Czy istnieje sposób na połączenie dwóch tabel?

Przypadek 1. scal je według id w pliku1.txt, gdzie, gdy nie ma identyfikatora w pliku2.txt, NA zostaną wypełnione.

Przypadek2. scal je według id w file2.txt, gdzie, gdy tylko identyfikatory w file2.txt zostaną wydrukowane z polami w file1.txt i file2.txt.

Uwaga: scalone nowe pliki powinny być również plikami rozdzielanymi tabulatorami, a także plikiem nagłówkowym. Uwaga2. Byłbym również wdzięczny za sugestie, jak to zrobić, gdy nie ma również nagłówka.

Dzięki!

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion