Nawigacja warstwowa Magento „Nie można zdefiniować nazwy korelacji„ mycustomattribute ”więcej niż raz”

Używam warstwowej nawigacji Magento z moimi niestandardowymi atrybutami i ceną. Jeśli filtruję według ceny, działa; ale podczas filtrowania według moich niestandardowych atrybutów pokazuje:

Nie można zdefiniować nazwy korelacji „mycustomattribute” więcej niż raz

ślad:

<code>#0 /home/coloresh/public_html/ColoreSG.com/lib/Varien/Db/Select.php(281):
Zend_Db_Select->_join('inner join', Array, 'metal_idx.entit...', Array, NULL)
#1 /home/coloresh/public_html/ColoreSG.com/lib/Zend/Db/Select.php(336):          Varien_Db_Select->_join('inner join', Array, 'metal_idx.entit...', Array, NULL)
#2 /home/coloresh/public_html/ColoreSG.com/lib/Zend/Db/Select.php(315): Zend_Db_Select->joinInner(Array, 'metal_idx.entit...', Array, NULL)
#3 /home/coloresh/public_html/ColoreSG.com/app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Layer/Filter/Attribute.php(70): Zend_Db_Select->join(Array, 'metal_idx.entit...', Array)
#4 /home/coloresh/public_html/ColoreSG.com/app/code/core/Mage/Catalog/Model/Layer/Filter/Attribute.php(94): Mage_Catalog_Model_Resource_Layer_Filter_Attribute->applyFilterToCollection(Object(Mage_Catalog_Model_Layer_Filter_Attribute), '49')
#5  /home/coloresh/public_html/ColoreSG.com/app/code/core/Mage/Catalog/Block/Layer/Filter/Abstract.php(91): Mage_Catalog_Model_Layer_Filter_Attribute->apply(Object(Mage_Core_Controller_Request_Http), Object(Mage_Catalog_Block_Layer_Filter_Attribute))
#6 /home/coloresh/public_html/ColoreSG.com/app/code/core/Mage/Catalog/Block/Layer/Filter/Abstract.php(73): Mage_Catalog_Block_Layer_Filter_Abstract->_initFilter()
#7 /home/coloresh/public_html/ColoreSG.com/app/code/core/Mage/Catalog/Block/Layer/View.php(136): Mage_Catalog_Block_Layer_Filter_Abstract->init()
#8 /home/coloresh/public_html/ColoreSG.com/app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php(238): Mage_Catalog_Block_Layer_View->_prepareLayout()
#9 /home/coloresh/public_html/ColoreSG.com/app/code/core/Mage/Core/Model/Layout.php(456): Mage_Core_Block_Abstract->setLayout(Object(Mage_Core_Model_Layout))
#10 /home/coloresh/public_html/ColoreSG.com/app/code/core/Mage/Core/Model/Layout.php(472): Mage_Core_Model_Layout->createBlock('catalog/layer_v...', 'catalog.leftnav')
#11 /home/coloresh/public_html/ColoreSG.com/app/code/core/Mage/Core/Model/Layout.php(239): Mage_Core_Model_Layout->addBlock('catalog/layer_v...', 'catalog.leftnav')
#12 /home/coloresh/public_html/ColoreSG.com/app/code/core/Mage/Core/Model/Layout.php(205): Mage_Core_Model_Layout->_generateBlock(Object(Mage_Core_Model_Layout_Element), Object(Mage_Core_Model_Layout_Element))
#13 /home/coloresh/public_html/ColoreSG.com/app/code/core/Mage/Core/Model/Layout.php(210):  Mage_Core_Model_Layout->generateBlocks(Object(Mage_Core_Model_Layout_Element))
#14 /home/coloresh/public_html/ColoreSG.com/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php(344): Mage_Core_Model_Layout->generateBlocks()
#15 /home/coloresh/public_html/ColoreSG.com/app/code/core/Mage/Catalog/controllers/CategoryController.php(146): Mage_Core_Controller_Varien_Action->generateLayoutBlocks()
#16 /home/coloresh/public_html/ColoreSG.com/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php(419): Mage_Catalog_CategoryController->viewAction()
#17 /home/coloresh/public_html/ColoreSG.com/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Router/Standard.php(250): Mage_Core_Controller_Varien_Action->dispatch('view')
#18 /home/coloresh/public_html/ColoreSG.com/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Front.php(176): Mage_Core_Controller_Varien_Router_Standard->match(Object(Mage_Core_Controller_Request_Http))
#19 /home/coloresh/public_html/ColoreSG.com/app/code/core/Mage/Core/Model/App.php(354): Mage_Core_Controller_Varien_Front->dispatch()
#20 /home/coloresh/public_html/ColoreSG.com/app/Mage.php(683): Mage_Core_Model_App-    >run(Array)
#21 /home/coloresh/public_html/ColoreSG.com/index.php(87): Mage::run('', 'store')
#22 {main}
</code>

questionAnswers(7)

yourAnswerToTheQuestion