Jak obliczyć kąt obrotu z punktów prostokąta?

Mam 4 punkty1,2,3,4 który zamyka prostokąt.

Punkty są w tablicy w następujący sposób:x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4

Mam problem z tym, że prostokąt można obracać pod kątem.

Jak mogę obliczyć oryginalne punkty (szary obrys) i kąt?

Próbuję odtworzyć ten efekt w javascript + css3-transform, więc najpierw muszę znać wymiary proste, a następnie obrócić z css.

Wiem tylko, czy prostokąt jest prosty, porównując punkty, np.y1==y2

if(x1==x4 && x2==x3 && y1==y2 && y4==y3){

    rectangle.style.top = y1;
    rectangle.style.left = x1;
    rectangle.style.width = x2-x1;
    rectangle.style.height = y4-y1;
    rectangle.style.transform = "rotate(?deg)";

}

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion