Przełączaj kolory podczas drukowania w programie MATLAB

Kiedy wykreślam kilka krzywych na tej samej działce, używająchold on, każda krzywa ma domyślnie ten sam kolor (niebieski). Chciałbym, żeby miały wszystkie różne kolory.

Jednym z rozwiązań, jakie widziałem, jest stworzenie wektora koloru, np.c = ['k', 'g', 'r', ...] i zapętlmy to, ale nie podoba mi się to rozwiązanie. Sprawy pękną, jeśli moja liczba wątków będzie większa niż długość mojego wektora koloruci nie chcę definiowaćc w każdym pliku.

Czy jest lepsze rozwiązanie?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion