Właściwość komponentu bean JSF nie jest oceniana w zewnętrznym pliku JavaScript

Jeśli chcę ocenić właściwość komponentu bean JSF z poziomu JavaScript, widzę, że działa, jeśli fragment kodu JavaScript znajduje się w pliku xhtml, ale nie działa, gdy fragment kodu JavaScript znajduje się w osobnym pliku js.

To działa:

index.xhtml

...
<h:body>
  <script type="text/javascript" src="resources/Javascript/jquery/jquery-1.7.2.js" />
  <script type="text/javascript" >
    $(document).ready(function() {
      alert('#{myBean.myProperty}');
    });
  </script>    
</h:body>

Ale to nie ocenia właściwości ManagedBean:

index.xhtml

...
<h:body>
  <script type="text/javascript" src="resources/Javascript/jquery/jquery-1.7.2.js" />
  <script type="text/javascript" src="resources/Javascript/MyJS.js" />
</h:body>

MyJS.js

$(document).ready(function() {
  alert('#{myBean.myProperty}');
});

W tym drugim przypadku pole ostrzeżenia zawiera nieoceniony łańcuch#{myBean.myProperty}

Jak mogę sprawić, żeby działał z zewnętrznego pliku js?

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion