Android - słuchacz zdarzeń

Mam nadzieję, że to będzie proste pytanie. Mam główne działanie, w tym działaniu tworzę instancję jakiejś klasy. Jak wysłać jakieś wydarzenie z jednej klasy do głównej? Jak skonfigurować pewnego rodzaju słuchacza, aby wysyłać powiadomienia między klasami. Jedyną opcją, którą teraz znam / używam, jest zachowanie odniesienia do klasy nadrzędnej i wywołanie bezpośrednio pewnej funkcji z klasy potomnej.

Zastanawiam się, czy możliwe jest utworzenie czegoś takiego w ActionScript, gdzie mogę wywołać dispatchEvent (nowe zdarzenie („nazwa”)), a później setup addEventlistener (funkcja „nazwa”)?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion