Jak zdobyć wszystkie zaznaczone węzły w jstree?

Muszę wyeksportować moje węzły w ten sposób:

function recursive_simplify(node){ 
  if(node.children){
    for(var i =0;i<node.children.length;i++){
      node.children[i] = recursive_simplify(node.children[i])
    }
  }
  delete node['metadata'];
  return node
}

$('body').on('click','.data-export', function () {
  var tree=$.jstree._reference('#reference-data-exchange');
  var checked = tree.get_checked(); 
  var result = [];
  for(var i=0, checkedLength = checked.length; i<checkedLength;i++)
  {
   var checkedJson = tree.get_json(checked[i],['id','rel','data-bin','data-pos'])[0];
   checkedJson = recursive_simplify(checkedJson);
   result.push(checkedJson);
  }
  alert(JSON.stringify(result));
});

działa dobrze, ALE! Potrzebuję wszystkich sprawdzonych węzłów (zaznaczone i nieokreślone) Zwracany jest tylko mój kod. Pomoc Plz.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion