Zlokalizowane akceleratory (skróty JMenuItem) w Swing

Pracuję w angielskiej aplikacji na niemieckim laptopie, w hiszpańskim systemie operacyjnym.

Nawet jeśli wyraźnie zaznaczę Locale.setDefault (Locale.ENGLISH) na początku mojej aplikacji, widzę hotkexy w menu jako

CTRL + Mayúsculas + C 

zamiast

CTRL + SHIFT + C 

przekazałem do obiektu KeyStroke.

Czy nie tylko to słowo nie jest zlokalizowane na język angielski, tak jak to określiłem, ale także, że mapuje klawisz SHIFT na MAYUS (CAPS LOCK w języku angielskim), więc myślę, że to nie tylko problem językowy, ale także mapy klawiszy.

Jak więc mogę narzucić angielski wszystkim komponentom GUI?

Dziękuję Ci!

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion