Heroku Git - fatalny: zdalny koniec niespodziewanie odłożył słuchawkę

Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved.

E:\Windows\system32>heroku login
Enter your Heroku credentials.
Email: [email protected]
Password (typing will be hidden):
Found existing public key: E:/Users/Stewie/.ssh/id_rsa.pub
Uploading SSH public key E:/Users/Stewie/.ssh/id_rsa.pub... failed
 !    Fingerprint already exists. Please use one SSH key per Heroku account

E:\Windows\system32>git clone [email protected]:sharp-winter-5732.git -o heroku
Cloning into 'sharp-winter-5732'...

 !  Your key with fingerprint f2:a2:f9:4a:c4:16:5b:f1:5a:21:cb:d8:c4:d2:18:ef is
 not authorized to access sharp-winter-5732.

fatal: The remote end hung up unexpectedly

E:\Windows\system32>

Dlaczego wciąż mam ten błąd? Co powinienem zrobić? I nie daj mi minus, ponieważ już patrzyłem

https://help.github.com/articles/set-up-git

i daje mi

E:\Windows\system32>git config --global user.name "Stewie"

E:\Windows\system32>git config --global user.email "[email protected]"

E:\Windows\system32>git config --global credential.helper cache
warning: credential.helper has multiple values
error: cannot overwrite multiple values with a single value
Use a regexp, --add or --replace-all to change credential.helper.

E:\Windows\system32>git config --global credential.helper 'cache --timeout=3600'


E:\Windows\system32>git clone [email protected]:sharp-winter-5732.git -o heroku
Cloning into 'sharp-winter-5732'...

!  Your key with fingerprint f2:a2:f9:4a:c4:16:5b:f1:5a:21:cb:d8:c4:d2:18:ef is
not authorized to access sharp-winter-5732.

fatal: The remote end hung up unexpectedly

E:\Windows\system32>

i ja też próbowałem

GitHub: Odmowa uprawnień (publickey). fatal: zdalny koniec niespodziewanie odłożył słuchawkę

nie wiem co robić ....

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion