Wyniki wyszukiwania dla "symfony-sonata"

2 odpowiedź

Adnotacje w rozszerzonej klasie użytkownika Sonata nie są odczytywane

5 odpowiedzi

Doktryna wstawiająca w zdarzenie postPersist

Chcę, aby dodawano nowy element kanału na obiekcie i aktualizowano. Piszę ten detektor zdarzeń (postUpdate jest taki sam):

1 odpowiedź

użycie sonata_type_collection przeciwko niestandardowemu typowi formularza zamiast właściwości / relacji z innym podmiotem

1 odpowiedź

SonataUserBundle zastąpi profil formularza

2 odpowiedź

Jak mogę utworzyć niestandardowy filtr DataGrid w SonataAdmin

1 odpowiedź

Sonata zmienia domyślny format_date

Zainstalowałem

1 odpowiedź

Sonata Admin - zezwalaj tylko na pokazywanie tego, który użytkownik zalogował się

Skonfigurowałem interfejs administratora sonaty, który pozwala użytkownikom tworzyć określone treści, ale jak mogę ograniczyć użytkownikom edytowanie treści ...

2 odpowiedź

Sonata Media Bundle - jak napisać niestandardowego dostawcę?

Tam jestprzykład w oficjalnej dokumentacji dotyczącej pisania niestandardowego dostawcy, ale to nie działa.Moje pytanie brzmi: jaki jest najlepszy sposób pis...

4 odpowiedź

ustawienie domyślnej wartości w pakiecie administracyjnym sonfony2 sonata

2 odpowiedź

SonataMediaBundle - jak przesyłać zdjęcia?