Wyniki wyszukiwania dla "icommand"

5 odpowiedzi

Polecenie Relay może wykonać i zadanie

1 odpowiedź

Metoda ICommand wykonuje wartość parametru

2 odpowiedź

Wiele parametrów polecenia wpf obiekt przycisku

2 odpowiedź

ICommand CanExecuteChanged nie aktualizuje

Próbuję poziomu podstawowego wzorca MVVM i zostałem zmieniony w ICommand CanExecute. Mam wiązanie XAML w następujący sposób:

3 odpowiedź

Zaktualizowany tytuł: Dlaczego ICommand.CanExecute jest wywoływany przez cały czas, zamiast pracować jak wydarzenie?

Przyjmuję wzór MVVM w WPF i nauczyłem się korzystać z