Scala pobierające i ustawiające w klasie Java

Chciałbym utworzyć klasę Java zgodną z konwencją ustawiaczy / getterów Scala.

Próbowałem wykonać prostą klasę, ale to nie działa:

public class JavaA {
private int a = 0;

public int a() {
    return a;
}

public void a_$eq(int a) {
    this.a = a;
}
}

Ale kiedy próbuję uzyskać do niego dostęp ze scala:

val x = new JavaA
x.a = 1

i otrzymuję komunikat o błędzie „ponowne przypisanie do val”. Próbowałem tego szukać, ale wszystkie problemy, które znalazłem, były odwrotne od scala do java.

Jak to zrobić?

Dzięki!

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion