Przekazywanie parametrów do obiektu XMLHttpRequest

Jak przekazać parametry do obiektu XMLHttpRequest?

function setGUID(aGUID) {

  var xhReq = new XMLHttpRequest();

  xhReq.open("POST", "ClientService.svc/REST/SetAGUID" , false);
  xhReq.send(null);
  var serverResponse = JSON.parse(xhReq.responseText);
  alert(serverResponse);
  return serverResponse;
}

Muszę użyć javascript zamiast jquery, w jquery dostałem go do pracy z tym kodem, ale nie wydaje mi się, żeby to zrozumiał w prosty sposób javascript

function setGUID(aGUID) {

  var applicationData = null;

  $.ajax({
    type: "POST",
    url: "ClientService.svc/REST/SetAGUID",
    contentType: "application/json; charset=utf-8",
    data: JSON.stringify({ aGUID: aGUID }),
    dataType: "json",
    async: false,
    success: function (msg) {

      applicationData = msg;

    },
    error: function (xhr, status, error) { ); }
  });

  return applicationData;

}

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion