Git i SVN w systemie Windows

Próbuję uruchomić git dla mojego lokalnego repozytorium i użyć SVN dla mojego centralnego repozytorium do projektu CodePlex. Pobrałem najnowszą wersjęmsysgit, ale obsługa SVN nie działa.

Następujące pomyślnie inicjalizuje nowe puste repozytorium, a następnie utknie:

git svn init https://myproject.svn.codeplex.com
git svn fetch

Po próbie wykonania pobrania otrzymuję następujące informacje:

Error validating server certificate for 'https://myproject.svn.codeplex.com:443'
:
 - The certificate is not issued by a trusted authority. Use the
   fingerprint to validate the certificate manually!
Certificate information:
 - Hostname: *.svn.codeplex.com
 - Valid: from May 23 02:11:05 2009 GMT until May 23 02:11:05 2010 GMT
 - Issuer: redmond, corp, microsoft, com
 - Fingerprint: f0:89:78:18:47:70:e4:dc:27:01:27:9c:6f:44:4c:3f:8a:9b:ad:79
(R)eject, accept (t)emporarily or accept (p)ermanently? p

Jak widać, próbuję trwale zaakceptować certyfikat, ale msysgit po prostu siedzi i nigdy nie wykonuje pobierania.

czy robię coś źle? Czy wsparcia nie ma? Znalazłem podobnyStanowisko przepełnienia stosu od grudnia. Nie jestem pewien, czy objawy, których doświadczam, są takie same, czy nie.

questionAnswers(5)

yourAnswerToTheQuestion