javascript zdarzają się wielokrotnie wydarzenia jednorazowe

Używam nadajnika zdarzeń węzła, chociaż inne sugestie biblioteki zdarzeń są mile widziane.

Chcę uruchomić funkcję raz, jeśli uruchomiono kilka zdarzeń. Należy wysłuchać wielu wydarzeń, ale wszystkie z nich zostaną usunięte, jeśli wystąpi jedno z wydarzeń. Mam nadzieję, że ten przykładowy kod demonstruje to, czego szukam.

var game = new eventEmitter();
game.once(['player:quit', 'player:disconnect'], function () {
  endGame()
});

Jaki jest najczystszy sposób na to poradzić?

Uwaga: Konieczne jest oddzielne usuwanie funkcji związanych, ponieważ zostaną powiązane inne odbiorniki.

questionAnswers(7)

yourAnswerToTheQuestion