Czy element XML może zawierać tekst i elementy potomne w tym samym czasie?

Patrzyłem na niektóre pliki XML, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie: czy element XML może zawierać tekst i elementy potomne w tym samym czasie?

Na przykład:

<tree>
  <node1> 
   textTextText 
   <subnode1> text1 </subnode1>
   <subnode2> text2 </subnode2>
  </node1>
</tree>

Zawsze widzę te rodzaje:

  <node2>
    <sub1> text </sub1>
  </node2>

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion