z (nolock) lub (nolock) - Czy jest jakaś różnica?

Wszystko opiera się na założeniu, że z (nolock) jest całkowicie odpowiedni do sytuacji. Istnieje już wiele pytań dotyczących debugowania, czy używać (nolock).

Rozejrzałem się i nie byłem w stanie stwierdzić, czy istnieje rzeczywista różnica między używaniemwith(nolock):

select customer, zipcode from customers c with(nolock) 

Lub tylko(nolock):

select customer, zipcode from customers c (nolock) 

Czy istnieje różnica funkcjonalna między tymi dwoma? Stylistyczny?
Czy jeden jest starszy od drugiego i ma szansę być przestarzały?

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion