Sesja utracona po przekierowaniu w Codeigniter

Używam codeigniter jako ramy.

Po pierwsze, używamlocalhost ale po zmianie adresu IP funkcja logowania nie działa. Odkryłem, że sesja jest tracona po przekierowaniu do innego kontrolera.

Oto rezultatprint_r($this->session->all_userdata());

[session_id] => 7b00fa0f8790f48d24446f9eb4e6aab2 
[ip_address] => 10.42.68.71 
[user_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/21.0.1180.83 Safari/537.1
[last_activity] => 1285962398 
[user_data] =>

Jak widać, nie przekazano żadnych danychuser_data ale został ustawiony przed przekierowaniem, kiedy testuję.

Rozdzielam kontroler na dwa, z których pierwszy to użytkownicy -> obsługa funkcji logowania, a drugi to planer, który obsługuje łącze, które przekierowuję z kontrolera użytkownika.

users.php (pierwszy kontroler):

$this->load->model('users_model');
$this->load->model('mymodel');
$this->load->database();

$email = $this->input->post('email');

$pass = $this->input->post('password');

$type = $this->input->post('type');

// Authenticate the user
$userdata = $this->users_model->auth_user($email,$pass,$type);

if($userdata)
{
  $data = array('FIRSTNAME' => $userdata->FIRSTNAME, 
         'LASTNAME' => $userdata->LASTNAME, 
         'EMAIL' => $userdata->EMAIL,
         'LOGIN' =>TRUE, 'TYPE' => $type);
  $this->session->set_userdata($data);
  redirect('planner/view_system','refresh');
}

planner.php (drugi kontroler):

function __construct() {
  parent::__construct();

  if ( ! ($this->session->userdata('LOGIN')))
  { 
    print_r (var_dump($this->session->userdata('FIRSTNAME')));
    print_r($this->session->all_userdata());
  }
  $this->load->helper(array('form','html','url'));

A oto moja konfiguracja

$config['sess_cookie_name']   = 'ci_session';
$config['sess_expiration']   = 7200;
$config['sess_expire_on_close'] = FALSE;
$config['sess_encrypt_cookie'] = FALSE;
$config['sess_use_database']  = FALSE;
$config['sess_table_name']   = 'ci_sessions';
$config['sess_match_ip']    = TRUE;
$config['sess_match_useragent'] = FALSE;
$config['sess_time_to_update'] = 300;

questionAnswers(11)

yourAnswerToTheQuestion