Jak pobrać ścieżkę do ADB w build.gradle

Próbuję uruchomić aplikację przezgradle task.


task runDebug(dependsOn: ['installDebug', 'run']) {
}

task run(type: Exec) {
commandLine 'adb', 'shell', 'am', 'start', '-n', 'com.example.myexample/.ui.SplashScreenActivity'
}

Ale ten kod nie działa i pojawia się błąd:
a problem occurred starting process 'command 'adb''

Jednak gdy jawnie określę ścieżkę do adb, aplikacja jest uruchamiana.


task run(type: Exec) {
    commandLine 'D:\\android\\android-studio\\sdk\\platform-tools\\adb', 'shell', 'am', 'start', '-n', 'com.example.myexample/.ui.SplashScreenActivity'
}

Jak więc uzyskać zmienną, która zawiera ścieżkę i przenieść ją docommandLine?

questionAnswers(6)

yourAnswerToTheQuestion