Zapytanie SQL dla rodzicielskiego związku dziecka

Mam tabelę db z relacją rodzicielską jako:

NodeId  NodeName  ParentId
------------------------------
1     Node1    0
2     Node2    0
3     Node3    1
4     Node4    1
5     Node5    3
6     Node6    5
7     Node7    2

Tutaj parentId = 0 oznacza, że ​​jest to węzeł poziomu głównego. Teraz chcę napisać zapytanie SQL, które zwróci dziecko na wszystkich poziomach kategorii nadrzędnej.

na przykład dla nodeId = 1 powinien zwrócić 3, 4, 5, 6.

Używam MS SQL Server 2005

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion