Zmień link lub nazwę pliku skryptu w html po minifiguracji gruntjs / uglify

Używam standardowego minify / uglify dla plików css / js i łączę wiele plików z main.min.css lub app.min.js ... Jednak mój plik .html musi zostać zmodyfikowany, aby wskazywał także te nowe nazwy plików w<link> lub<script>

Czy istnieje sposób, aby to zautomatyzować? Albo jak zmodyfikować pliki .html automatycznie, aby zmienić nazwy plików, które tam sągruntjs?

questionAnswers(5)

yourAnswerToTheQuestion