ViewStub podnosi błąd podczas pompowania więcej niż jednego układu warunkowo

W mojej aplikacji mam spinner i aViewStub, w zależności od wyboru elementu użytkownika z pokrętła, muszę nadmuchać różne układy i pokazać zawyżony układ poniżej pokrętła. Po uruchomieniu mojej aplikacjiViewStub pomyślnie nadmuchuje układ po pierwszym wybraniu dowolnego elementu z pokrętła. Kiedy próbuję wybrać nowy przedmiot z pokrętła, wywołuje wyjątek poniżej

java.lang.IllegalStateException: ViewStub must have a non-null ViewGroup viewParent

Mój kod jest jak dotąd

@Override
public void onItemSelected(AdapterView<?> pParent, View pView, int pPosition, long pId) {

if(pPosition == 1){
  m_cStub.setLayoutResource(R.layout.text_form);
}else if(pPosition == 2){
  m_cStub.setLayoutResource(R.layout.integer_form);
}
View inflated = m_cStub.inflate();
}

m_cStub to aViewStub obiekt stworzony wewnątrzonCreate () działania.

Oto mój główny kod xml

<RelativeLayout..................>
   <spinner......................./>

   <ViewStub android:id="@+id/dynamic_form_layout"
  android:inflatedId="@+id/dynamic_form_inflated_id"
  android:layout_alignParentBottom="true"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"/>
</RelativeLayout>

Czy ktoś może mi powiedzieć, gdzie się mylę. Jeśli masz inne rozwiązanie tego problemu, udostępnij je.

Dzięki.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion