spróbuj, złapanie uchybień wydaje się działać

Mam następujący kod, który, jak sądziłem, pozwoli mi wykryć błąd i zamiast wygenerować błąd zapisu „Wystąpił błąd”.

Niestety nadal wyświetla się błąd „Nie można ponownie uruchomić komputera: odmowa dostępu”.

Wiem, dlaczego tak się dzieje, ale chcę być w stanie złapać błąd i sformatować go. Co ja robię źle?

try {
    Restart-Computer -ComputerName MFG-KY-PC74 -Force 
} catch {
    Write-Host "An Error Occurred"
}

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion