Jak zdefiniować prostą zmienną globalną w teście rspec, który można uzyskać za pomocą funkcji pomocniczych

Nie mogę dowiedzieć się, jak użyć prostej zmiennej globalnej w teście rspec. Wydaje się, że to taka trywialna funkcja, ale po wielu próbach nie udało mi się znaleźć rozwiązania.

Chcę zmiennej, do której można uzyskać dostęp / zmienić w głównym pliku specyfikacji i funkcjach w plikach specyfikacji pomocników.

Oto, co mam do tej pory:

require_relative 'spec_helper.rb'
require_relative 'helpers.rb'
let(:concept0) { '' }

describe 'ICE Testing' do
  describe 'step1' do
  it "Populates suggestions correctly" do
     concept0 = "tg"
     selectConcept() #in helper file. Sets concept0 to "First Concept"
     puts concept0 #echos tg?? Should echo "First Concept"
  end
 end

.

 #helpers.rb
 def selectConcept
   concept0 = "First Concept"
 end

Czy ktoś może wskazać, czego mi brakuje lub czy użycie „pozwól” jest całkowicie niewłaściwą metodą?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion