node.js & express - globalne moduły i najlepsze praktyki dotyczące struktury aplikacji

Buduję aplikację node.js, która jest interfejsem API REST używającym ekspresowej i mangusty dla mojego mongodba. Wszystkie punkty końcowe CRUD są już skonfigurowane, ale zastanawiałem się tylko nad dwiema rzeczami.

Jak rozwinąć ten sposób tras, w szczególności, jak udostępnić moduły między trasami. Chcę, aby każda z moich tras znalazła się w nowym pliku, ale oczywiście tylko jedno połączenie z bazą danych, jak widać, umieściłem mangustę na górze people.js.

Czy muszę napisać schemat modelu 3 razy w moim people.js? Pierwszy schemat definiuje model, a następnie wymieniam wszystkie warianty w funkcjach createPerson i updatePerson. To wygląda tak, jak zrobiłem php / mysql CRUD z powrotem w dzień lol. Dla funkcji aktualizacji próbowałem napisać pętlę, aby przejść przez „p”, aby automatycznie wykryć, które pola należy zaktualizować, ale bezskutecznie. Wszelkie wskazówki lub sugestie byłyby świetne.

Ponadto, chciałbym, aby wszystkie opinie na temat aplikacji jako całości, będąc nowym w węźle, trudno wiedzieć, że sposób, w jaki robisz coś, jest najbardziej skuteczną lub „najlepszą” praktyką. Dzięki!

app.js

// Node Modules
var express   = require('express');
  app     = express();
  app.port  = 3000;// Routes
var people   = require('./routes/people');

/*
var locations  = require('./routes/locations');
var menus    = require('./routes/menus');
var products  = require('./routes/products');
*/


// Node Configure
app.configure(function(){
 app.use(express.bodyParser());
 app.use(app.router);
});// Start the server on port 3000
app.listen(app.port);/*********
ENDPOINTS 
*********/

// People
app.get('/people', people.allPeople); // Return all people
app.post('/people', people.createPerson); // Create A Person
app.get('/people/:id', people.personById); // Return person by id
app.put('/people/:id', people.updatePerson); // Update a person by id
app.delete('/people/:id', people.deletePerson); // Delete a person by id

console.log('Server started on port ' + app.port);

people.js

//Database
var mongoose = require("mongoose");
mongoose.connect('mongodb://Shans-MacBook-Pro.local/lantern/');


// Schema
var Schema = mongoose.Schema; 
var Person = new Schema({ 
  first_name: String,
  last_name: String,
  address: {
    unit: Number,
    address: String,
    zipcode: String,
    city: String,
    region: String,
    country: String
  },
  image: String, 
  job_title: String,
  created_at: { type: Date, default: Date.now },
  active_until: { type: Date, default: null },
  hourly_wage: Number,
  store_id: Number, // Inheirit store info
  employee_number: Number

});
var PersonModel = mongoose.model('Person', Person); 


// Return all people
exports.allPeople = function(req, res){
  return PersonModel.find(function (err, person) {
   if (!err) {
    return res.send(person);
   } else {
    return res.send(err);
   }
  });
}


// Create A Person
exports.createPerson = function(req, res){
  var person = new PersonModel({
    first_name: req.body.first_name,
    last_name: req.body.last_name,
    address: {
      unit: req.body.address.unit,
      address: req.body.address.address,
      zipcode: req.body.address.zipcode,
      city: req.body.address.city,
      region: req.body.address.region,
      country: req.body.address.country
    },
    image: req.body.image,
    job_title: req.body.job_title,
    hourly_wage: req.body.hourly_wage,
    store_id: req.body.location,
    employee_number: req.body.employee_number
  });

  person.save(function (err) {
    if (!err) {
      return res.send(person);
    } else {
      console.log(err);
      return res.send(404, { error: "Person was not created." });
    }
  });

  return res.send(person);
}


// Return person by id
exports.personById = function (req, res){
 return PersonModel.findById(req.params.id, function (err, person) {
  if (!err) {
    return res.send(person);
  } else {
    console.log(err);
    return res.send(404, { error: "That person doesn't exist." });
  }
 });
}


// Delete a person by id
exports.deletePerson = function (req, res){
 return PersonModel.findById(req.params.id, function (err, person) {
  return person.remove(function (err) {
   if (!err) {
     return res.send(person.id + " deleted");
   } else {
     console.log(err);
     return res.send(404, { error: "Person was not deleted." });
   }
  });
 });
}// Update a person by id
exports.updatePerson = function(req, res){
  return PersonModel.findById(req.params.id, function(err, p){    
    if(!p){
      return res.send(err)
    } else {
      p.first_name = req.body.first_name;
      p.last_name = req.body.last_name;
      p.address.unit = req.body.address.unit;
      p.address.address = req.body.address.address;
      p.address.zipcode = req.body.address.zipcode;
      p.address.city = req.body.address.city;
      p.address.region = req.body.address.region;
      p.address.country = req.body.address.country;
      p.image = req.body.image;
      p.job_title = req.body.job_title;
      p.hourly_wage = req.body.hourly_wage;
      p.store_id = req.body.location;
      p.employee_number = req.body.employee_number;

      p.save(function(err){
        if(!err){
          return res.send(p);
        } else {
          console.log(err);
          return res.send(404, { error: "Person was not updated." });
        }
      });
    }
  });
}

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion