Backbone.js: Nie można uzyskać wywołania zwrotnego routera

Mam problem z uzyskaniem prostego przykładu aplikacji do kierowania. Używam klejnotu szkieletowego na szynach.

Oto moja aplikacja App.js.coffee:

  window.App =
   Models: {}
   Collections: {}
   Views: {}
   Routers: {}

 $(document).ready ->
  MyRouter = Backbone.Router.extend(
    routes:
    '' : 'index'

    index: ->
      console.log("Inside router")
      new App.Views.HomeIndex()
  )
  router = new MyRouter
  Backbone.history.start
  console.log(router.routes[Backbone.history.fragment])

Router nigdy nie osiąga wywołania zwrotnego indeksu, a widok nigdy nie jest renderowany.

Oto strona HTML renderowana przez Railsy:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>App</title>
 <link href="/assets/application.css?body=1" media="screen" rel="stylesheet" />
 <script src="/assets/jquery.js?body=1"></script>
<script src="/assets/jquery_ujs.js?body=1"></script>
<script src="/assets/underscore.js?body=1"></script>
<script src="/assets/backbone.js?body=1"></script>
<script src="/assets/app.js?body=1"></script>
<script src="/assets/homes/index.js?body=1"></script>
<script src="/assets/models/home.js?body=1"></script>
<script src="/assets/collections/homes.js?body=1"></script>
<script src="/assets/views/homes/homes_index.js?body=1"></script>
<script src="/assets/routers/homes_router.js?body=1"></script>
<script src="/assets/routers/homes_routers.js?body=1"></script>
<script src="/assets/application.js?body=1"></script>
 <meta content="authenticity_token" name="csrf-param" />
<meta content="sA25aKKc/j2EJL6k8J0gm8SxGU2mHRhH8Sb6Sye81Ac=" name="csrf-token" />
</head>
<body>

<div id="app"></div>

</body>
</html>

Co muszę zrobić, aby poprawnie utworzyć instancję routera szkieletowego i doprowadzić go do moich widoków?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion