Najlepszy sposób na migrację profilu anonimowego

Czy istnieje alternatywny sposób migracji wszystkich parametrów niejawnych? Lub inne korzyści.

ZMSDN:

public void Profile_OnMigrateAnonymous(object sender, ProfileMigrateEventArgs args)
{
 ProfileCommon anonymousProfile = Profile.GetProfile(args.AnonymousID);

 Profile.ZipCode = anonymousProfile.ZipCode;
 Profile.CityAndState = anonymousProfile.CityAndState;
 Profile.StockSymbols = anonymousProfile.StockSymbols;

 ////////
 // Delete the anonymous profile. If the anonymous ID is not 
 // needed in the rest of the site, remove the anonymous cookie.

 ProfileManager.DeleteProfile(args.AnonymousID);
 AnonymousIdentificationModule.ClearAnonymousIdentifier(); 

 // Delete the user row that was created for the anonymous user.
 Membership.DeleteUser(args.AnonymousID, true);

}

Czy jest to najlepszy / jedyny sposób?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion