Wypróbuj usługę, aby przetestować kontroler

Mam ParseService, że chciałbym wyszydzić, aby przetestować wszystkie kontrolery, które go używają. Czytałem o szpiegach jaśminu, ale nadal jest dla mnie niejasny. Czy ktoś może mi dać przykład, jak wyszydzić niestandardową usługę i użyć jej w teście kontrolera?

W tej chwili mam kontrolera, który używa usługi do wstawienia książki:

BookCrossingApp.controller('AddBookCtrl', function ($scope, DataService, $location) {

  $scope.registerNewBook = function (book) {
    DataService.registerBook(book, function (isResult, result) {

      $scope.$apply(function () {
        $scope.registerResult = isResult ? "Success" : result;
      });
      if (isResult) {
        //$scope.registerResult = "Success";
        $location.path('/main');
      }
      else {
        $scope.registerResult = "Fail!";
        //$location.path('/');
      }

    });
  };
});

Usługa wygląda następująco:

angular.module('DataServices', [])

  /**
   * Parse Service
   * Use Parse.com as a back-end for the application.
   */
  .factory('ParseService', function () {
    var ParseService = {
      name: "Parse",

      registerBook: function registerBook(bookk, callback) {

        var book = new Book();

        book.set("title", bookk.title);
        book.set("description", bookk.Description);
        book.set("registrationId", bookk.RegistrationId);
        var newAcl = new Parse.ACL(Parse.User.current());
        newAcl.setPublicReadAccess(true);
        book.setACL(newAcl);

        book.save(null, {
          success: function (book) {
            // The object was saved successfully.
            callback(true, null);
          },
          error: function (book, error) {
            // The save failed.
            // error is a Parse.Error with an error code and description.
            callback(false, error);
          }
        });
      }
    };

    return ParseService;
  });

A jak dotąd mój test wygląda tak:

describe('Controller: AddBookCtrl', function() {

  // // load the controller's module
  beforeEach(module('BookCrossingApp'));


  var AddBookCtrl, scope, book;

  // Initialize the controller and a mock scope
  beforeEach(inject(function($controller, $rootScope) {
    scope = $rootScope;
    book = {title: "fooTitle13"};
    AddBookCtrl = $controller('AddBookCtrl', {
      $scope: scope
    });
  }));

  it('should call Parse Service method', function () {

    //We need to get the injector from angular
    var $injector = angular.injector([ 'DataServices' ]);
    //We get the service from the injector that we have called
    var mockService = $injector.get( 'ParseService' );
    mockService.registerBook = jasmine.createSpy("registerBook");
    scope.registerNewBook(book);
    //With this call we SPY the method registerBook of our mockservice
    //we have to make sure that the register book have been called after the call of our Controller
    expect(mockService.registerBook).toHaveBeenCalled();
  });
  it('Dummy test', function () {
    expect(true).toBe(true);
  });
});

W tej chwili test kończy się niepowodzeniem:

  Expected spy registerBook to have been called.
  Error: Expected spy registerBook to have been called.

Co robię źle?

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion