Działka nie zdefiniowana z Julią

Kompilowałem Julię 0.1 z kodu źródłowego na moim Ubuntu 12.04. To moja pierwsza próba z Julią.

Kompilacja dotarła do końca bez żadnych problemów, ale niektóre ostrzeżenia.

Kiedy próbuję wykonać polecenie fabuły, pojawia się problem,

    julia> plot(x->sin(x^2)/x, -2pi,2pi)
    ERROR: plot not defined

Czy kompilacja gdzieś poszła źle, czy muszę zainstalować dodatkowy pakiet, aby fabułować Julię? Dzięki

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion