Pomyślałem o utworzeniu pliku CSV w pliku ZIP w django

Mam widok, który pobiera dane z mojej witryny, a następnie umieszcza go w skompresowanym pliku ZIP CSV. Oto mój działający kod sans zip:

def backup_to_csv(request):
  response = HttpResponse(mimetype='text/csv')
  response['Content-Disposition'] = 'attachment; filename=backup.csv'

  writer = csv.writer(response, dialect='excel')

  #code for writing csv file go here...

  return response

i działa świetnie. Teraz chcę skompresować ten plik, zanim zostanie wysłany. Tu utknąłem.

def backup_to_csv(request):

  output = StringIO.StringIO() ## temp output file
  writer = csv.writer(output, dialect='excel')

  #code for writing csv file go here...

  response = HttpResponse(mimetype='application/zip')
  response['Content-Disposition'] = 'attachment; filename=backup.csv.zip'

  z = zipfile.ZipFile(response,'w')  ## write zip to response
  z.writestr("filename.csv", output) ## write csv file to zip

  return response

Ale to nie to i nie mam pojęcia, jak to zrobić.

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion