Ostrzeżenie GCC o ukrytej dereferencji

Po prostu natknąłem się na następujące ostrzeżenie w GCC:

warning: implicit dereference will not access object of type ‘volatile util::Yield’ in statement [enabled by default]

podczas kompilowania tego kodu:

volatile util::Yield y1;
util::Yield y2;
y1 += y2; // <--- Warning triggered here.

i niestety nie do końca rozumiem, co GCC próbuje mi powiedzieć ...

Klasa Wydajność jest deklarowana w następujący sposób:

class Yield {
public:
  Yield();

  Yield &operator+=(Yield const &other);
  Yield &operator+=(Yield const volatile &other);
  Yield volatile &operator+=(Yield const &other) volatile;
  Yield volatile &operator+=(Yield const volatile &other) volatile;

  // Other operators snipped...
};

Jakieś pomysły?

Dzięki!

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion