Jak korzystać z MathJax w Slidify?

Wydaje się, że wszystko, co musisz zrobić, to zażądaćwidget: mathjax na stronie tytułowej. Ale nie mogę poprawnie wyrenderować formuł. Czegoś brakuje? Dziękuję Ci.

AKTUALIZACJA: Sprawdziłem finałindex.htmli odkrył, że stało się wiele „*”<em> lub</em>. Wydaje się, że przesuwanie się miesza* w LaTeX i* w przecenie.

Oto mój fragment kodu LaTeX:

\begin{align*}
&\begin{bmatrix}
\mathbf{y}\\
y_*
\end{bmatrix}
=\mathcal{N}\left(0,\begin{bmatrix}
K & K_*\\
K_*^T & K_{**}
\end{bmatrix}\right)\\
\Longrightarrow & y_*|\mathbf{y}\sim\mathcal{N}\left(K_*K^{-1}\mathbf{y},K_{**}-K_*K^{-1}K_*^T\right)\\
\Longrightarrow & \overline{y_*}=K_*K^{-1}\mathbf{y}
\end{align*}

który jest zamieniony na

<li>Inference
$\begin{align<em>}
&amp;\begin{bmatrix}
\mathbf{y}\
y_</em>
\end{bmatrix}
=\mathcal{N}\left(0,\begin{bmatrix}
K &amp; K<em>*\
K</em><em>^T &amp; K_{</em><em>}
\end{bmatrix}\right)\
\Longrightarrow &amp; y_</em>|\mathbf{y}\sim\mathcal{N}\left(K<em>*K^{-1}\mathbf{y},K</em>{*<em>}-K<em>*K^{-1}K</em></em>^T\right)\
\Longrightarrow &amp; \overline{y<em>*}=K</em><em>K^{-1}\mathbf{y}
\end{align</em>}$</li>
</ul>

AKTUALIZACJA 2: Zastąpiłem&#95; dla_ i&#42; dla*, jak również\\ dla niektórych\. Teraz wygląda całkiem nieźle:

$\\begin{align&#42;}
&\\begin{bmatrix}
\mathbf{y}\\\\
y&#95;&#42;
\\end{bmatrix}
=\mathcal{N}\left(0,\begin{bmatrix}
K & K&#95;&#42;\\\\
K&#95;&#42;^T & K&#95;{&#42;&#42;}
\\end{bmatrix}\right)\\\\
\Longrightarrow & y&#95;&#42;\big|\mathbf{y}\sim\mathcal{N}\left(K&#95;&#42;K^{-1}\mathbf{y},K&#95;{&#42;&#42;}-K&#95;&#42;K^{-1}K&#95;&#42;^T\right)\\\\
\Longrightarrow & \bar{y}&#95;&#42;=K&#95;&#42;K^{-1}\mathbf{y}
\\end{align&#42;}$

questionAnswers(0)

yourAnswerToTheQuestion