Iteracja poza zakresem, dołącz ciąg do każdego

Mam szereg komórek wybranych w Arkuszach Google (aktywacja zmiany). Chcę iterować każdą komórkę w tym zakresie i dodać ciąg na końcu. Ciąg jest zawsze taki sam i można go na stałe zakodować w funkcji.

Wydaje się, że to bardzo prosta rzecz, ale od godziny bawię się kodem i nie mogę uzyskać nic przydatnego, a dokumenty naprawdę nie pomagaj

Oto co mam teraz. Nie koduję JS (znam VBA, bo to wszystko pomaga ...).

function appendString() {
  var range = SpreadsheetApp.getActiveSheet().getActiveRange();
  for (var i = 0; i < range.length; i++) {
    var currentValue = range[i].getValue();
    var withString = currentValue + " string";
    range[i].setValue(withString);
  }
}

questionAnswers(6)

yourAnswerToTheQuestion