Guice proxy do obsługi zależności cyklicznej

Podczas uruchamiania otrzymuję następujący błąd w moim kodzie:

Wypróbowano serwer proxy com.bar.Foo, aby obsługiwać zależność kołową, ale nie jest to interfejs.

Jak dokładnie działa to proxy? Jeśli rzucę wystarczająco dużo klas za interfejsy, czy wszystko będzie dobrze?

(Wiem, że zależności kołowe są zwykle zapachem kodu, ale myślę, że w tym przypadku jest OK.)

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion