Przydział pamięci i żywotność zmiennych

Moje pytanie lub raczej pytania są następujące:

1) Gdzie znajduje się zmienna statyczna. Niektóre artykuły mówią, że znajdują się na stercie, a niektóre mówią w obszarze perm gen z definicją klasy, ponieważ są atrybutami klasy. Rozumiem, że druga opcja może być poprawna, ponieważ jest to atrybut klasy.
2) Gdzie znajduje się ostatnia zmienna i jakie jest jej życie, jeśli: a) jej zmienna instancji typu prymitywnego b) jej zmienna lokalna metody prymitywu typu c) jej zmienna instancji typu referencyjnego b) jej zmienna lokalna zmienna metody odniesienia typu
3) Gdzie przechowywane są lokalne zmienne odniesienia, jeśli są lokalne.
4) W przypadku tablic istnieje jakakolwiek różnica w alokacji pamięci, ponieważ są one zmienną instancji lub zmienną wątku lokalnego.

Dzięki

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion