std.algorithm.joiner (string [], string) - dlaczego elementy wynikowe są dchar i nie char?

Próbuję skompilować następujący kod:

import std.algorithm;
void main()
{
    string[] x = ["ab", "cd", "ef"]; // 'string' is same as 'immutable(char)[]'
    string space = " ";
    char z = joiner( x, space ).front(); // error
}

Kompilacja zdmd kończy się błędem:

 test.d(8): Error: cannot implicitly convert expression (joiner(x,space).front()) of type dchar to char

Wymiana pieniędzychar z dodchar z naprawia komunikat o błędzie, ale interesuje mnie, dlaczego pojawia się w pierwszej kolejności.

Dlaczego wynikjoiner(string[],string).front() jest dchar, a nie char?

(W dokumentacji nie ma nic na ten temathttp://dlang.org/phobos/std_algorithm.html#joiner)

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion