Unikanie rekurencji podczas synchronicznego odczytu / zapisu portu?

Wszystkie operacje portu w Rebol 3 są asynchroniczne. Jedynym sposobem na znalezienie synchronicznej komunikacji jest dzwonieniewait.

Ale problem z wywołaniem oczekiwania w tym przypadku polega na tym, że sprawdzi zdarzenia dla wszystkich otwartych portów (nawet jeśli nie znajdują się w bloku portów przekazanym do oczekiwania). Następnie wywołują odpowiadające im procedury obsługi zdarzeń, ale można dokonać odczytu / zapisu w jednej z tych procedur obsługi zdarzeń. Może to spowodować wywołania rekurencyjne „czekaj”.

Jak to obejść?

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion