Ustaw język Chrome za pomocą Selenium ChromeDriver

Pobieram ChromeDriver i domyślnie język przeglądarki jest w języku angielskim, muszę go zmienić na hiszpański i nie byłem w stanie.

public WebDriver getDriver(String locale){   
    System.setProperty("webdriver.chrome.driver", "driver/chromedriver.exe");
    return new ChromeDriver();
}

public void initializeSelenium() throws Exception{
    driver = getDriver("en-us")
}

questionAnswers(5)

yourAnswerToTheQuestion